SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

MÜZİK

MÜZİK

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, müzik ile beynin gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarıyor. Herhangi bir müzik enstrümanı çalarken hafızanın geliştiği, nota çalışırken matematik zekâsının arttığı ve müzikle uğraşan çocukların daha rahat arkadaş edinerek sosyalleşebildiği, özgüvenlerinin arttığı gözlemlenmiş. Ayrıca müzikle uğraşırken dikkatin arttığı ve disiplinli çalışma alışkanlığı edinildiği ve müziğin çocuklara sağladığı bu faydalar nedeniyle okul başarılarının da arttığı tespit edilmiş.

Bu araştırmalardan anlaşılıyor ki müzik eğitimi yoluyla çocukların müziksel becerilerinin yanı sıra müzik dışı becerileri de gelişmektedir. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal
gelişim hem sağlıklı bir kişilik yapısı kazanabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak öğrencilerimizi müzik eğitiminde desteklemekteyiz.

TENİS

Tenis, başlı başına sosyal yaşamı destekler... Öğrencilerimiz tenis sayesinde, hem özel hay

HALK OYUNLARI

Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkarmaları, toplu halde elele

MODERN DANS

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans t

DRAMA

Drama çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlay