SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

STEM

STEM

STEM eğitimi, dört ayrı alanda (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla öğrencileri üretici ve buluşçu olarak eğitme fikrine dayanan bir öğretim programıdır. STEM eğitimi bu dört disiplini ayrı konular olarak öğretmek yerine gerçek dünyadaki üretime dönük uygulamalara dayanan uyumlu bir öğrenme paradigmasıyla birbirine entegre eder.

Örneğin; öğrencilere STEM eğitimi etkinliği olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik süreçleri kullandırılarak güneş enerjisiyle çalışan bir domates toplama tarım robotu yaptırılabilir. Bu süreçte; Fen bilimleri etkinliği olarak öğrencilerin tarım robotunu oluşturan fen bilimleri kanunlarını sorgulayarak keşfetmelerini sağlayıcı ders etkinlikleri yaptırılabilir. Stem eğitiminde matematik etkinliği olarak öğrenciler keşfettikleri kanunların deney ve gözlem yaparak verilerini toplayıp grafiklerini hazırlayarak matematiksel formüllerini oluşturabilir. Mühendislik etkinliği olarak öğrenciler keşfettikleri fen bilimleri kanunlarını, matematik formüllerini, elektrik elektronik, bilgisayar kodlama bilgilerini, vb. kullanarak tarım robotunu bir proje tasarlayarak üretebilir. Teknoloji etkinliği olarak öğrenciler ürettikleri tarım robotunun çiftçiler tarafından kullanılarak bir teknoloji haline gelmesi için bir proje geliştirme ortamında sorun belirleme, grup çalışması yapma, proje – prototip geliştirme, deneme-yanılma, değerlendirme, paylaşım, uygulama, yeniden düşünme, tekrar tasarlama süreçlerini gerçekleştirebilir.

Tüm bunlardan yola çıkarak öğrencilerimizi STEM eğitiminde desteklemekteyiz.

TENİS

Tenis, başlı başına sosyal yaşamı destekler... Öğrencilerimiz tenis sayesinde, hem özel hay

HALK OYUNLARI

Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkarmaları, toplu halde elele

MODERN DANS

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans t

DRAMA

Drama çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlay