NAK’TA PDR

Okulumuzda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı yürütülür. Bu programda öğrencilerimizin Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanlarının amaçları, yeterlikleri ve kazanımlarına ulaşmaları amaçlanır.

Akademik gelişim alanında, hayat boyu gelişim ve değişim anlayışından hareketle öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alması, akademik anlayış geliştirmeleri, akademik çalışmalarında öz düzenleme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kariyer gelişim alanında, içinde bulunduğumuz dijital çağda mesleklerin hızlı ve sürekli olarak değiştiği fikrinden hareketle öğrencilerin mesleklerin değişebileceği ve gelişebileceği anlayışını kazanmaları ve kendi kariyer planlarını bu anlayışa dayanarak geliştirmeleri benimsenmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin kariyer seçimi açısından kendini tanıması, mesleki bilgi kaynaklarından güvenilir olan ve olmayanları ayırt etmesi, çalışma ve üretmenin bireyin gelişimine katkısına inanması ve kendine uygun kariyer kararını vermesi kazanımlarına ulaşmak amacıyla çalışmalar yapılır.

Sosyal duygusal gelişim alanında, öğrencilerin içinde bulundukları sosyal gruplarda başarılı olmaları için neleri bilmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili becerileri kazandırmak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, zihinsel gelişime de destek sağlayan duygularını anlamalarına, tanımalarına, ifade etmelerine ve yönetmelerine odaklanılmıştır.  Öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmaları ve olumlu kişilik özelliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

NAK okulları olarak hedefimiz öğrencilerimize sadece beceri kazandırmak değil, edindikleri bilgileri beceriye, becerilerini de görgüye taşımalarına katkı sağlamaktadır. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için sağladığımız hizmetler:

 • Bireysel ve grup danışmanlığı
 • Oryantasyon programları
 • Sınıf rehberlik çalışmaları
 • Test, envanter ve gözlemler yoluyla öğrenci tanıma çalışmaları
 • Değerler ve karakter eğitimi çalışmaları
 • Bireysel veli görüşmeleri ve işbirliği çalışmaları
 • Sınıf düzeyi veli toplantıları, seminerler, anne-baba okulu çalışmaları
 • Özel ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) çalışmaları
 • Hedef ve kazanımlara ulaşmada öğretmenlere materyal ve sınıf etkinlikleri yolu ile destek verme, müşavirlik yapma. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenleme.
 • Okul bültenleri yolu ile öğretmen, veli ve öğrencilere ihtiyaç duyulan konularla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapma.
 • Yıllık rehberlik programı çerçevesinde iletişim becerileri, zaman yönetimi, verimli ders çalışma, problem çözme becerileri,okula uyum,  zorbalık ve önleme, çatışma çözümü, akademik beceriler, şiddet önleme, sağlık ve hijyen gibi alanlarda sınıf düzeylerine uygun olarak grup rehberliği ve bireysel rehberlik çalışmaları yapma.

NAK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Servisi Okulöncesi’nden 8. Sınıfa kadar olan öğrenciler ve veliler ile gizlilik ve güven ilkesine bağlı olarak çalışır. Öğrencilerimiz bu ilke çerçevesinde istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişim ile öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek PDR bölümünün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

Rehberlik Servisine Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Öğrenciler; teneffüs saatlerinde Rehberlik Servisi’ne giderek konuşmak istediklerini iletir. Psikolojik Danışmanımız uygun zamanı ayarlayarak öğrenci ile görüşmesini yapar.

Veliler; çocuklarının Psikolojik Danışmanına ulaşmak istediğinde okul sekreterliğimizi ya da ilgili Psikolojik Danışmanımızı arayarak randevu alabilir.

Aileler için çocuklara yardım rehberi tıklayınız

Gençler için Bilgilendirme Rehberi tıklayınız

Öğrenci Bilgilendirme Rehberi tıklayınız

Yetişkinler için Bilgilendirme Rehberi tıklayınız

Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi tıklayınız

Veli Bilgilendirme Rehberi tıklayınız

ELİF İLE ALP 1 tıklayınız

ELİF İLE ALP 2 tıklayınız

ELİF İLE ALP 3 tıklayınız