Yabancı Dil Eğitimi

Özel Ü. Naci Akdoğan Okullarında öğrencilerimizin 2.Dili olan İngilizce eğitimleri Okul öncesinden başlayıp Ortaokuldan mezun olana kadar yoğun bir programla devam eder. 3.dilimiz Almanca eğitimleri ise İlkokul 4.sınıftan Ortaokul 8. Sınıfa kadardır. Nativespeakerlarla desteklenen Özel Ü. Naci Akdoğan Yabancı Diller zümresinin deneyimli eğitim kadrosunun temel amacı okulumuzdan mezun olan her öğrencimizin 2. Ve 3. Dillerindeki yetkinliklerinin en üst düzeyde olmasını sağlamak ve öğrencilerimizi birer DÜNYA VATANDAŞI olarak yetiştirmektir.

Avrupa Dil Portfolyosuna (CEFR) uygun olarak hazırlanan dil eğitimi programımız öğrencilerimizin 2. Ve 3. dillerini yaşayarak öğrenmesini ve İngilizce ve Almanca’yı 2. Dilleri olarak benimseyip kullanmalarını hedefler. Özel Ü.Naci Akdoğan Okulları öğrencilerinin Dünya standartlarında yabancı dil yetkinliğine ulaşmaları için yabancı dil yetkinlik düzeylerini periyodik olarak Cambridge ESOL, HIPPO INTERNATIONAL gibi sınavlarla ölçümlemektedir. Ayrıca okul çapında gerçekleştirilen CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS destekli PROGRESS TEST uygulamalarımız ile de öğrencilerimizin Dil Gelişimleri aşama aşama takip edilmektedir.

ÖZEL Ü. NACİ AKDOĞAN OKULLARI  globalleşen dünyada öğrencilerini, teknoloji ve diğer tüm iletişim araçlarını doğru ve amacına uygun kullanabilen, kendini ana dilinde olduğu kadar 2. Ve 3. Dillerinde de düzgün ve rahat ifade edebilen  , eleştirel düşünebilen , sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor .Yabancı Dil eğitiminde bir dünya markası olan CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS desteği ile en son teknoloji ve materyallerden yararlanarak öğrencilerimize DÜNYA’ nın anahtarını sunuyoruz.

 

Özel Ü. Naci Akdoğan Okulları olarak takip etmekte olduğumuz Cambridge Eğitim Programı , bir kurumun ve bir öğrencinin ingilizce dil seviyesi olarak uluslararası standartlarda eğitim öğretim görmesini sağlayan  ve yıl sonunda yapılan  Cambridge YoungLearners sınavları ile standardize bir şekilde ölçüp değerlendiren bir programdır.Cambridge English Dil DeğerlendirmesistemniCambridge English Language Assessment deneyimini ve uzmanlığını, Cambridge UniversityPress ile bir araya getirir.

 

Cambridge English ’in Amacı

  • Eğitimde mükemmeliyeti sağlamak
  • Öğrenciler ve öğretmenler için çokça fırsat sunmak
  • Öğretmenlere, eğitim kurumlarına ve işverenlere değer sunmak
  • Dil öğrenimini bütün olarak topluma fayda sağlayacak şekilde teşvik etmek.

 

  • CambridgeUniversityPress ve Cambridge Eğitim Modelinin Ayrıcalıkları;

Cambridge Universitesi , Cambridge English Language Assessment ve Cambridge UniversityPress’in bağlı bulunduğu 800 yıllık geçmişi bulunan ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur.İngilizce dil eğitiminde Ulusalararası standartlarda yer alan tüm yeni metodları ve yine uluslararası standartlarda yapılan YoungLearners sınav içeriklerini , Cambridge UniversityPress yayınlarında en güncel olarak sunmaktadır.Okulumuzda İKİNCİ DİL olan İNGİLİZCE eğitiminde kullanılan Cambridge Universitesi yayınları , bir öğrencinin tamamen uluslararası standartlarda ingillizce öğrenmesine, yaşamsal hayat becerilerinin gelişmesine ve uluslararası standartlarda ölçülüp değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

 

 

  • Cambridge Eğitim Programına ilişkin yaptığımız çalışmalar;

Cambridge UniversityPress ve Özel Ü. Naci Akdoğan Okulları olarak,

Uluslararası düzeyde sertifikalı Öğretmen eğitimleri

Uluslararası sınavlara hazırlık için, yıl içinde placement ve progress testler

Veli seminerleri