Revir

Öğrencilerimizin sağlık durumlarının izlenmesi okulumuzdaki sağlık hizmetlerinin ana işlevidir; bunun için okulumuzda, bir doktor ve tam gün görev yapan bir hemşire bulunur.

Okulumuzda bulunan ve tüm öğrencilerimize hizmet veren revirimizde ilkyardım için gerekli her türlü donanım vardır.

Öğrencilerimizin büyüme ve gelişme süreçleri takip edilerek dosyalarına kaydedilir. Önceden yapılmış olan aşılamalar veliler tarafından sağlık görevlilerine bildirilir ve buna göre öğrencinin sağlık bilgileri kayıt altına alınır. Sağlık Bakanlığınca planlanan ve toplum sağlığı merkezi elemanları tarafından okulumuz öğrencilerine yapılan aşıların veli onayına göre uygulanması sağlık birimimizce organize edilir ve kayıt altına alınır.

Okul içinde meydana gelebilecek bir acil durumda hasta ya da yaralıya ilk müdahale revirde yapılır. Gerektiği takdirde veli bilgisi dâhilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde nakil sağlanır.