Kütüphane

Sunullah ARISOY kütüphanesi 1995 yılında, Sn. Ülkü ARISOY’ un Sunullah ARISOY’ a ait kitap, ansiklopedi, sanat ve edebiyat ile ilgili yayınlar içeren arşivin de bulunduğu 5000 adet eseri okulumuza bağışlaması ile kurulmuştur.

Kütüphanemiz, okulun öğrenim merkezi olarak her konuda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından başvurulan bir kaynak durumundadır.

Kütüphanemizde öğrencilerin düşünme kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerinin geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte 13000’ ün üzerinde kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin ders kitapları dışına çıkarak daha ayrıntılı ve doyurucu bilgi toplayabilme, çeşitli kaynaklardan nasıl yaralanabileceğini öğrenme, süreli yayınları izleme alışkanlığı edinme, özet çıkarma, not alma, rapor hazırlama gibi becerilerini geliştirilmekte,  bireysel ve grup çalışmalarını desteklemekte ve okuma-dinlenme zevk ve ilgilerinin gelişmesine rehberlik etmektedir. Ayrıca, sürekli olarak öğretmen ve öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda çeşitli dergilere abone olunmaktadır. Modern kütüphaneciliğe uygun hizmet vermek üzere organize edilen kütüphanemizde Atatürk ve M. Sunullah ARISOY’ a ait özel köşeler bulunmaktadır.